Meni
×

AVACO Rent A Car 15 Godina Sa Vama. Call Centar 00-24h 0112433797 0656363327 info@avaco.rs

Uslovi iznajmljivanja

 

OSNOVNI USLOVI ZA NAJAM VOZILA

 • Vozač mora imati minimum 21 godinu
 • Minimum 2 godine posedovanja vozačke dozvole i obavezno na uvid
 • Obavezna identifikacija – lična karta ili pasoš¡ na uvid
 • Obavezna kreditna kartica kao sredstvo depozita plaćanja ili gotovinski depozit od 300 do 3000 EUR u zavisnosti od klase vozila

 

 

DUŽINA NAJMA

 • Minimalna dužina najma je 1 dan (24 časa)
 • Vreme preuzimanja i vraćanja vozila mora biti identično. Tolerišemo samo 60 minuta zakašnjenja kod vraćanja vozila. Po isteku prekoračenja, zaračunavamo novi, dodatni dan najma

 

 

PLAĆANJE I DEPOZIT

 • Najam se plaća prilikom preuzimanja vozila i to kreditnom karticom (Amex, Visa, Mastercard), gotovinom ili uplatom na račun (pravna lica)
 • Depozit za vreme trajanja najma je obavezan. Depozit se polaže putem kreditne kartice ili gotovine
 • Depozit se određuje na osnovu grupe vozila koju je klijent izabrao.

 

 

PREUZIMANJE I VRAĆANJE VOZILA

 • Vozilo se može preuzeti i vratiti u našoj poslovnici na aerodromu Nikola Tesla ili u našoj poslovnici na Vračaru Trnska 7, a moguća je i dostava odnosno vraćanje vozila izvan poslovnice (hotel, kućna adresa, preduzeće i sl.) uz doplatu. Vozilo se može preuzeti i vratiti i izvan radnog vremena, uz doplatu
 • Prilikom preuzimanja i vraćanja vozila, obavezno je potpisivanje obrasca o stanju vozila
 • Savetujemo da sa našim službenikom dobro pregledate vozilo
 • Izdavanje i vraćanje vozila van radnog vremena dodatno se naplaćuje

 

 

OSIGURANJE

CDW (COLLISION DAMAGE WAIVER) – osiguranje od štete

Ovo osiguranje ne pokriva Štete nastale u unutrašnjosti vozila, oštešenje guma i točkova, oš¡tećenja donjeg trapa, slomljen i/ili izgubljen ključ, č¡tete nastale tankanjem pogrešne vrste goriva i štete nanete svesno ili nepažnjom. Sva nabrojana oštećenja biće naplaćena u punom iznosu u momentu kada se vozilo vrati. Kada se vozilo vraća, stanje vozila će proveriti klijent i naš službenik zajedno i uporediti ga sa stanjem vozila prilikom preuzimanja. Svaku promenu stanja vozila tj. sva nova oštećenja će biti upisana u obrazac ugovora o najmu i potpisana obostrano.

 

 

TP (THEFT PROTECTION) – Osiguranje od krađ‘e

Ovo osiguranje ne važi u slučaju da je prilikom kraće vozilo bilo otključano ili je ključ bio ostavljen u bravi volana.

U slučaju krađe ključ i dokumenta moraju biti kod klijenta.

 

 

PAI (PERSONAL ACCIDENT INSURANCE) – Osiguranje lica

Kupovinom ovog osiguranja, vozač i lica u vozilu se osiguravaju za slućaj smrti ili povreda, nastalih u saobraćajnoj nezgodi, za vreme trajanja najma vozila.

Policijski zapisnik je obavezan za sve vrste osigurana.

Bez policijskog zapisnika, pun iznos štete i/ili krađe biće naplaćen od klijenta, bez obzira na vrstu kupljenog osiguranja.

Zapisnik je potrebno sačiniti čak i u slučajevima kada klijent nije bio prisutan prilikom oštećenja vozila (npr. vozilo je oštećeno na parkingu od strane NN osobe).

KASKO SA 10% UČEŠĆA U ŠTETI  

Klijent uz ovo osiguranje nema učešća u šteti ako nije odgovoran za novonastalu štetu uz policijski zapisnik, bez policijskog zapisnika štetu snosi u potpunosti.

Ukoliko je klijent odgovoran za novonasstalu štetu uz policijski zapisnik dužan je da isplati Avaco rent a car-u 10% od ukupne štete .

Štetu procenjuje procenitelj .

 Klijentu se depozit zadržava dok procena o šteti ne stigne .

 

POSTUPCI U SLUČAJU NESREĆE, ŠTETE I KRAĐE VOZILA:

Klijent je obavezan da postupi na sledeći način:

 • Odmah da obavesti policiju i AVACO RENT A CAR o događaju i da postupi po njihovim instrukcijama.
 • Da zapiš¡e podatke o drugim učesnicima u nesreći tj. događaju.
 • Da ispuni izveštaj o nesreći/šteti prilikom vraćanja vozila.
 • Da napiše kratku izjavu u kojoj će opisati uzroke i okolnosti u kojima se desila nesreća/šteta.

 

 

OGRANIČENJA VEZANA ZA UPRAVLJANJE VOZILOM

 • Zabranjeno je da se vozilom upravlja pod uticajem alkohola, lekova i droga. U ovim slučajevima, osiguranje ne važi – klijentu se naplaćuje pun iznos štete/krađ‘e.
 • Iznajmljenim vozilom može upravljati samo lice koje je upisano kao vozač u ugovoru o najmu vozila. Dozvoljava se mogućnost da se u ugovor upiše i 1 dodatni vozač, uz odobrenje AVACO RENT A CАR-a, prilikom preuzimanja vozila.
 • Zabranjeno je iznajmljeno vozilo davati na korišćenje neovlašćenim licima tj. licima koja nisu upisana u ugovor o najmu. U ovim slučajevima osiguranje ne vaši – klijentu se naplaćuje pun iznos štete/krađe.

 

 

OSTALO

Prilikom rezervacije vozila, rezerv¡šete jednu od grupa vozila iz naše flote a u sklopu svake grupe imamo vise različitih vozila. Prioritet AVACO RENT A  Car-a je da svojim klijentima obezbedi vozilo iz naÅ¡e flote koje klijenti rezerviÅ¡u.  AVACO 

RENT A CAR zadržava pravo u slučaju da šeljeno vozilo nije slobodno da vam obezbedi vozilo iz iste grupe.

Preuzmite uslove iznajmljivanja u PDF formatu:  Uslovi rentiranja

Copyright @2017 AVACO Group - AVACO Rent-A-Car Beograd - Trnska 7, 11000 Beograd - Telefon: 011 2433 797 AVACO Rent-A-Car Beograd. All rights reserved

Made with by 2ULTIMATE STUDIOS / Supported by: Uni Web Hosting.